Obiad dla Seniora

Chcemy zapewnić łódzkim ubogim seniorom jeden ciepły, pełnokaloryczny posiłek dziennie. Dlaczego? 70% ich wydatków pochłaniają leki, utrzymanie mieszkania, czynsz, energia elektryczna. To one stają się ważniejsze od kupna jedzenia. Aż 9 procent seniorów żyje poniżej progu ubóstwa! A będzie coraz gorzej. Tymczasem każdego dnia, wspólnie możemy wyżywić nawet 100 osób.

Sami jednak nie damy rady. Pomóż nam w tym.

Prosimy o wpłaty

Nr konta: 09 8784 0003 0099 0010 0001 9801 z dopiskiem: darowizna na cele społeczne – Obiad dla Seniora