Doradztwo

Ośrodek doradztwa z zakresu prowadzenia małego biznesu – 1995-2005

Klub Kobiet Biznesu – 1997-2002

Doradztwo prawne od 1995

Klub pracy i pośrednictwa pracy – 1998

Pomoc społeczno – psychologiczna dla najuboższych od 1993