Przestrzeń Przyjazna Dzieciom

Międzynarodowa Fundacja Kobiet realizuje projekt (marzec – czerwiec 2023) „Przestrzeń Przyjazna Dzieciom”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna. Skierowany jest do matek z dziećmi z Ukrainy, ale także do społeczności lokalnej.

Główny cel to adaptacja społeczności ukraińskiej w Polsce i wzajemna integracja.

Nasze działania:

Matki:

  • nauka języka polskiego
  • wsparcie psychologiczne

Dzieci i młodzież:

  • Klub Malucha
  • zajęcia kulturalne

Społeczność lokalna (polska i ukraińska):

  • warsztaty na temat łamania barier, poznawania kultury, itp.

Miejsce realizacji projektu: Spółdzielnia Socjalna „Łódzka Szansa”.

W trakcie zajęć edukacyjnych jest serwowany posiłek dla matek i dzieci.

Projekt finansowany przez Polską Misję Medyczną dzięki sponsorowi Shell Polska.