Zajęcia z języka polskiego

Pierwsze zajęcia z języka polskiego…

„Przestrzeń Przyjazna Dzieciom”, projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.