Zajęcia muzyczne

W naszej polsko-ukraińskiej świetlicy zajmujemy się także… muzyką! Podczas ostatnich zajęć wspólnie śpiewaliśmy i ćwiczyliśmy nasze ruchy.

Świetlica działa w ramach projektu Polskiej Misji Medycznej, finansowanego przez Shell Polska.