Zajęcia integracyjne

Nasze dzieci w EC1.

Ulica Żywiołów.

„Przestrzeń Przyjazna Dzieciom”, projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.