Wszyscy jesteśmy równi

Jesteśmy w szkole.

Wszyscy jesteśmy równi❗

„Przestrzeń Przyjazna Dzieciom”, projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.