Spotkanie w Bibliotece

Spotkanie w Bibliotece ze społecznością lokalną. Bardzo żywa dyskusja o dyskryminacji osób starszych i dzieci ukraińskich w szkołach.

„Przestrzeń Przyjazna Dzieciom”, projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.