Równe szanse

Warsztaty Równe Szanse dla Wszystkich odbyły się w Szkole Podstawowej nr 130.

„Przestrzeń Przyjazna Dzieciom”, projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG