Równe szanse w życiu społecznym

Spotkanie w szkole, duże zainteresowanie dorosłej młodzieży. Bardzo dziękujemy i liczymy na współpracę.

„Przestrzeń Przyjazna Dzieciom”, projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.