Mówimy coraz lepiej

Nauka wre, coraz lepiej mówimy!

„Przestrzeń Przyjazna Dzieciom”, projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.