Dyskusja w Łódzkim Towarzystwie Naukowym

Bardzo ciekawa dyskusja w Łódzkim Towarzystwie Naukowym na temat Integracji Matek Ukraińskich w Polsce i naszych działaniach w Łódzkiej Szansie.

Wzbudziła duże zainteresowanie braci profesorskiej i zaangażowanej społeczności polskiej i ukraińskiej. Była mowa o brakach: w mieszkalnictwie, rynku pracy ale przede wszystkim w procesie edukacji dzieci i młodzieży ukraińskiej i postępującej dyskryminacji zarówno w szkołach jak i w życiu społecznym. Przedstawiono rekomendacje.

„Przestrzeń Przyjazna Dzieciom”, projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.