kontakt strona główna

MFK strona główna: równe szanse kobiet i mężczyzn...

Równe szanse kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia

OŚKA

Od lutego do kwietnia 2007 realizujemy przy współpracy z Bursą Nr 12 w Łodzi, kierowaną przez dyrektora Rafała Kucharskiego, projekt "Równe szanse kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia".

W skład projektu wchodzą następujące działania:

1. Seminarium: "Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w życiu społecznym" - luty 2007

  Prowadzący:
 • prof. dr hab. Zdzisława Janowska - Prezes Międzynarodowej Fundacji Kobiet, kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego; senator RP III i IV kadencji Senatu RP, współautorka ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn; ekspert w dziedzinie zarządzania personelem, przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu; wieloletni doradca praktyki zawodowej, 38 letni staż pracy dydaktycznej,
 • mecenas Anna Klotowska - Sznelińska - specjalista w zakresie prawa pracy,
 • mgr Mariusz Bednarski - specjalista w zakresie dyskryminacji kobiet w życiu społecznym i zawodowym, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego
2. Seminarium: "Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w życiu zawodowym" - marzec 2007
  Prowadzący:
 • prof. dr hab. Zdzisława Janowska
 • dr Joanna Cewińska - specjalista w zakresie dyskryminacji kobiet, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego
 • mgr Mariusz Bednarski
3. Seminarium: "Prawo kobiet do planowania rodziny" - kwiecień 2007
  Prowadząca:
 • dr Grażyna Dec - doktor medycyny - ginekolog położnik - pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Fundacji, im. Deca w Łodzi

Projekt adresowany jest do 100 dziewcząt w wieku od 15 do 25 lat, zamieszkujących Bursę Nr 12 w Łodzi.

Seminaria odbędą się w siedzibie Bursy Nr 12, przy ul. Podgórnej 9/11, zaś poradnictwo w siedzibie Międzynarodowej Fundacji Kobiet.

Koordynator projektu: Agnieszka Jóźwiak
Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. Zdzisława Janowska

powrót wydrukuj stronę wydrukuj stronę

 
===> Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym - rezultaty projektu <===

Międzynarodowa Fundacja Kobiet, ul. Więckowskiego 13, (48 42) 632 33 59, 630 42 95