kontakt strona główna

MFK strona główna: nasze działania

Działalność Fundacji:

Zrealizowane projekty to m. in.:

 • „Razem uczymy sie i bawimy”
  Okres realizacji projektu 10.08.2015r. - 18.12.2015r.
  Program "Razem uczymy sie i bawimy" byl realizowany w ramach Rzadowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkola". Zadanie bylo realizowany ze srodków Wojewody Lódzkiego. Dotacja w wysokosci 12669,00 zl.
  Program byl skierowany do 20 dzieci z trzech lódzkich Szkól Podstawowych. W ramach zadania uczestnicy otrzymali pomoc edukacyjna. Uczestniczyli w zajeciach komputerowych, muzyczno-tanecznych i plastycznych. Ponadto dzieci mialy zorganizowane wyjscia do kina, teatru, muzeum, ZOO, sali zabaw, uczestniczyly w imprezach okolicznosciowych (andrzejki, mikolajki). Ze wzgledu na to, ze uczestnicy pochodzili z ubogich rodzin, w ramach tego zadania mieli zorganizowane wyzywienie w postaci cieplych dan obiadowych. Na zakonczenie zadania zostala przeprowadzona ewaluacja (sporzadzenie ankiet i raportu koncowego).
 • „Aktywni w kazdym wieku”
  Okres realizacji projektu: 01.05.2014r - 31.12.2014r.
  Realizacja zadania publicznego byla wspierana przez Zarzad Województwa Lódzkiego. Dofinansowanie otrzymalismy z Regionalnego Centrum Polityki Spolecznej w Lodzi. Celem projektu byla poprawa jakosci zycia osób po 60 - tym roku zycia, poprzez aktywizacje seniorów do uczestniczenia w zyciu spolecznym i kulturalnym oraz poprzez aktywnosc ruchowa. Projekt byl skierowany do mieszkanców osiedla Nowe Rokicie w Lodzi.
  W ramach zadania uczestnicy wzieli udzial w:
  - zajeciach z cyklu "Spotkania z kultura"
  - warsztatach artystycznych
  - prelekcjach na temat zdrowia
  - zajeciach rekreacyjno sportowych
  - próbach amatorskiego chóru
  - zajeciach muzyczno-tanecznych
 • „Godne zycie osób starszych”
  Okres realizacji projektu: 15.10.2012r-30.06.2013r.
  Projekt byl wspólfinansowany ze srodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej w ramach Rzadowego Programu na Rzecz Aktywnosci Spolecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Celem projektu byla poprawa jakosci zycia osób po 60 roku zycia w aspektach spolecznych, kulturalnych i oswiatowych. Projekt byl skierowany do mieszkanców osiedla Nowe Rokicie w Lodzi. W ramach zadania uczestnicy wzieli udzial w prelekcjach tematycznych (zdrowie, literatura, sztuka itp.), pokazach filmowych, wieczorach z muzyka, zajeciach sportowych Nordic Walking. Ponad to uczestnicy mieli mozliwosc skorzystania z czytelni oraz wypozyczenia audiobooków.
 • „Cudze chwalicie swego nie znacie”
  Okres realizacji projektu: 02.01.2012r-31.12.2013r.
  Projekt byl wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. W zadaniu uczestniczyli uczniowie Zespolu Szkól Gastronomicznych w Lodzi. Uczestnicy projektu poznali tajniki kuchni regionalnych: kaszubskiej, kurpiowskiej, lowickiej+lódzkiej, slaskiej oraz podhalanskiej. Ponad to uczniowie uczestniczyli w zajeciach z j. angielskiego i j.francuskiego (jezyk zawodowy), doradztwa zawodowego oraz doskonalenia technik ICT. Dodatkowo uczestnicy wzieli udzial w zajeciach rozwijajacych kompetencje miekkie (komunikacja interpersonalna, asertywnosc, radzenie sobie ze stresem).
 • „CSR-to sie oplaca”
  Okres realizacji projektu: 01.08.2012r-31.12.2012r.
  Projekt byl dofinansowany ze srodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem zadania bylo podniesienie swiadomosci przedsiebiorców dotyczacych korzysci jakie plyna ze wspólpracy ze spóldzielniami socjalnymi. W zwiazku z tym przeprowadzono badania dotyczace aktualnych informacji o spóldzielniach socjalnych dzialajacych aktywnie w woj. lódzkim. Stworzono strone www w celu promowania spóldzielni. Przeprowadzono kampanie reklamowa (ogloszenia na portalu ngo, artykul sponsorowany). Wydano publikacje o dobrych praktykach w zakresie wspólpracy biznesu z przedsiebiorczoscia spoleczna. Na zakonczenie zadania odbyla sie konferencja promocyjna pt. ”Spóldzielnia socjalna szansa na atrakcyjna prace i rozwój regionu”.
 • „Kuchnie swiata w naszej szkole”
  Okres realizacji projektu: 21.11.2011r. – 30.09.2012r.
  Zadanie bylo realizowane ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Dzialania 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. W projekcie wzieli udzial uczniowie Zespolu Szkól Gastronomicznych w Lodzi. Uczestnicy poznali tajniki kuchni sródziemnomorskiej, azjatyckiej oraz molekularnej. Ponad to uczestnicy wzieli udzial w zajeciach z zakresu przedsiebiorczosci, poruszania sie po rynku pracy, kompetencji psychospolecznych oraz doradztwa zawodowego.
 • „Mozemy wiecej”
  Okres realizacji projektu: 01.09.2011r. – 30.06.2012r.
  Projekt byl realizowany ze srodków MPiPS w ramach PO FIO. Zadanie bylo skierowane do dzieci i mlodziezy przebywajacej Domu Dziecka nr 5 w Lodzi jak i do dzieci podopiecznych Fundacji, które znajduja sie w trudnej sytuacji zyciowej. W ramach zadania uczestnicy wzieli udzial w zajeciach plastycznych, sportowych oraz kompensujacych braki w nauce.
 • „Spóldzielnia socjalna nowa szansa dla bezrobotnych mieszkanców Koluszek”
  Okres realizacji projektu: 01.03.2011r.- 15.08.2011r.
  Projekt byl wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Dzialania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Projekt byl skierowany do bezrobotnych mieszkanców Koluszek.
  Celem projektu bylo zachecenie mieszkanców Koluszek do zakladania spóldzielni socjalnych.
  W ramach projektu odbiorcy uczestniczyli w zajeciach z zakresu: psychologii, doradztwa zawodowego, spóldzielczosci socjalnej, marketingu, informatyki oraz umiejetnosci poszukiwania pracy.
 • "Nadzieja dla bezrobotnego" - projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w terminie od 11.06.2007 do 23.12.2007 (bez sierpnia). Uczestnikami szkolenia są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych.
  Uczestnicy biorą udział w:
  - warsztatach komputerowych,
  - zajęciach nauki j.angielskiego,
  jak również korzystają ze wsparcia doradcy zawodowego.
 • Projekt "Równe szanse kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia"
 • "Ośrodek Pomocy Ubogim, Wykluczonym i Zagrożonym Bezdomnością - Punkt Pomocy i Interwencji Kryzysowej" - projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w terminie od 11.06.2007 do 23.12.2007 (bez sierpnia), projekt obejmuje dyżury pracownika społecznego, prawnika oraz psychologa, którzy udzielają porad dla osób bezrobotnych oraz w trudnej sytuacji życiowej, m.in. w sprawach rodzinnych i lokalowych.
 • Projekt "Bądź lepsza na starcie" - realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa. Projekt obejmie wsparciem łącznie 240 bezrobotnych kobiet z obszaru województwa łódzkiego. Ma na celu przygotowanie uczestniczek do podjęcia samozatrudnienia bądź zatrudnienia zgodnego z posiadanymi predyspozycjami i umiejętnościami. Obejmuje m.in.: szkolenia z obsługi komputera, języka angielskiego, poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji itp., a także zajęcia z psychologami i doradcami zawodowymi. Projekt realizowany jest przez 4 organizacje działające w partnerstwie: BDB Agos sp. z o.o. (lider projektu), Connection Centre, NT Group oraz Międzynarodową Fundację Kobiet. Ramy czasowe: wrzesień 2005 - maj 2007.

 • Projekt "Bądźmy samodzielni" projekt realizowany jest w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ten jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
  Ze względu na kompleksowy charakter projektu osoby te biorą udział w różnych formach szkoleń i aktywności, w zależności od potrzeb:
  - nauka podstaw obsługi komputera
  - budownictwo
  - gastronomia
  - rękodzieło artystyczne
  - reedukacja czytania i pisania
  - terapia uzależnień
  - doradztwo psychologiczne
  - doradztwo zawodowe
  - zajęcia ruchowe
  Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w projekcie, przygotowanie ich do wykonywania konkretnego zawodu, wykształcenie w nich umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poszukiwania pracy czy też zwiększenie ich samodzielności.
 • Projekt "Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym" - realizowany w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa, projekt rozpoczął się 1.09.2005, zakończył się 31 grudnia 2006 r. Projekt oferował 96-godzinne szkolenie oraz doradztwo z zakresu prowadzenia handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie i komunikowania się z partnerem zagranicznym w języku angielskim dla 120 osób z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Partnerem w projekcie był Uniwersytet Łódzki. Rekomendacje i wsparcie zaoferowała również spółka Textilimpex.
 • Projekt "Moja mała firma" - Program zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Phare Access 2000 MD, (2004);
 • Kurs "Młodzi przedsiębiorczy" zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (2003/2004).
 • Seminarium szkoleniowe dla pracodawców pt. "Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy". Pracodawcy wobec zmian w kodeksie pracy", prezentacja nowego stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2002r. jako wymóg dostosowania polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej (I edycja 19 grudzień 2001r., II edycja 22 styczeń 2002r.).
 • Targi przedsiębiorczości kobiet - promocja podjętych przedsięwzięć rozwoju sektora małej przedsiębiorczości w dążeniu do integracji z Unią Europejską (2002).
 • Szkolenia dla 330 osób bezrobotnych z regionu łódzkiego oraz powołanie Klubu Pracy i Ośrodka Doradztwa Biznesowego w ramach dotacji brytyjskiego funduszu KNOW-HOW (1999-2000).
 • Warsztaty "Poradnictwo i informacja zawodowa dla liderek z terenów wiejskich" - Warsztaty skierowane do liderek wiejskich - przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich przygotowujące do rozpowszechniania wśród społeczności wiejskiej wiedzy zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy i prowadzenia małej firmy.
 • Polsko-niemiecka konferencja "Kobiety na rynku pracy. Europa. Polska. Region Łódzki. Przejawy dyskryminacji". Dyskusja m.in. nad problemami dostosowawczymi do prawa Unii Europejskiej oraz polityki równościowej UE w sferze zatrudnienia.
 • Klub pracy - szereg działań na rzecz osób bezrobotnych: pomoc w pisaniu życiorysów, listów motywacyjnych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza i ocena ofert pracy, poradnictwo zawodowe i psychologiczne.
 • Ośrodek doradztwa w zakresie prowadzenia małego biznesu - pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, poradnictwo specjalistyczne: prawo pracy, gospodarcze, podatkowe; organizacja i kierowanie małą firmą, prowadzenie rachunkowości małej firmy, ubezpieczenia społeczne, marketing i biznesplan.
 • Klub kobiet biznesu - klub zrzesza absolwentki szkoleń prowadzonych przez Fundację. Ma na celu tworzenie gospodarczego i społecznego lobby kobiecego w regionie łódzkim.
 • Ośrodek pomocy osobom żyjącym w ubóstwie i zagrożonym bezdomnością - informacje o procedurach dotyczących możliwości uzyskania dodatków mieszkaniowych i lokali socjalnych, przywrócenia tytułu prawnego lokali, zbiórka podręczników i odzieży dla dzieci, organizowanie imprez świątecznych.
 • W latach 1992 - 2003 z inicjatywy Międzynarodowej Fundacji Kobiet zostało przeszkolonych ok. 2100 osób, z czego około 650 osób pracuje. Z grupy 1300 absolwentów kursów przygotowujących do otworzenia własnej działalności gospodarczej około 340 prowadzi własne firmy:

  • produkcyjne, np. szwalnie, wytwarzanie artykułów pasmanteryjnych i sportowych, wytwarzanie biżuterii artystycznej; oraz
  • handlowo - usługowe, np.:
   • sklepy:
    • ogólno-spożywcze,
    • przemysłowe,
    • motoryzacyjne,
    • meblowe;
   • kwiaciarnie
   • małą gastronomię
   • puby
   • stołówki
   • biura:
    • rachunkowe,
    • projektowe,
    • reklamowe;
   • gospodarstwa agroturystyczne
   • szkoły jazdy
   • warsztaty samochodowe
   • stacje auto - gazu

  powrót wydrukuj stronę wydrukuj stronę

   
  ===> Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym - rezultaty projektu <===

  Międzynarodowa Fundacja Kobiet, ul. Więckowskiego 13, (48 42) 632 33 59, 630 42 95