TERMIN SKŁADANIA BIZNES PLANÓW PRZEZ UCZESTNICZKI PROJEKTU

Uczestniczki projektu „Nowe możliwości na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty z województwa łódzkiego” informujemy, że wniosek o udzielenie: wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz
wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej wraz z biznes planem można składać w Fundacji Inkubator z siedzibą: 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24 w terminie 7-9 stycznia 2019 roku, w godzinach 9:00-15:00.

Rekrutujemy dalej – wolne miejsca dla osób powyżej 54 roku życia

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych:
• w biurze projektu, poniedziałek – piątek w godzinach: 13.00-17.00
• pocztą tradycyjną na adres: Międzynarodowa Fundacja Kobiet, ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
• pocztą elektroniczną na adres: fundacja-kobiet@wp.pl (skan wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego)

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz kwalifikacyjny

Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik zagrożony zwolnieniem

Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik przewidziany do zwolnienia

Załącznik-nr-2-Karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego-1

Załącznik nr 3 – Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 – Analiza predyspozycji – Karta_rozmowy z doradcą

Załącznik nr 5 – Analiza predyspozycji – Rozmowa rekrutacyjna

Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 7 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 8 – Dane osobowe uczestnika projektu

Przedłużenie rekrutacji dla osób zainteresowanych założeniem działalności

Informujemy, iż rekrutacja dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej została przedłużona do dnia 23.10.2018 r. (wtorek)

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi poniżej zamieszczonymi dokumentami ( w szczególności z obowiązującymi Regulaminami) oraz o złożenie

1) Formularza rekrutacyjnego Załącznik-nr-1-Formularz-kwalifikacyjny wer z czarnym logo

2) załącznika o statusie na rynku pracy – osoba przewidziane do zwolnienia Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik przewidziany do zwolnienia lub osoba zagrożona zwolnieniem Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik zagrożony zwolnieniem

3) deklaracji udziału w projekcie Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie

4) zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 7 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5) danych osobowych Załącznik nr 8 – Dane osobowe uczestnika projektu

Dokumenty niezbędne do zapoznania się przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych:

Regulamin rekrutacji dla uczestników planujacych otworzenie działalności gospodarczej popr na 08.10.2018 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych Outplacement

Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego Outplacement

Wzór biznesplanu Outplacement

Karta oceny biznesplanu Outplacement

UWAGA !!! Rekrutacja na ścieżkę dotacyjną – ZAŁÓŻ Z NAMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Informujemy, iż rekrutacja dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie prowadzona w okresie od 08.10.2018 do 14.10.2018 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi poniżej zamieszczonymi dokumentami ( w szczególności z obowiązującymi Regulaminami) oraz o złożenie

1) Formularza rekrutacyjnego Załącznik-nr-1-Formularz-kwalifikacyjny wer z czarnym logo

2) załącznika o statusie na rynku pracy – osoba przewidziane do zwolnienia Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik przewidziany do zwolnienia lub osoba zagrożona zwolnieniem Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik zagrożony zwolnieniem

3) deklaracji udziału w projekcie Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie

4) zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 7 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5) danych osobowych Załącznik nr 8 – Dane osobowe uczestnika projektu

Dokumenty niezbędne do zapoznania się przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych:

Regulamin rekrutacji dla uczestników planujacych otworzenie działalności gospodarczej popr na 08.10.2018 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych Outplacement

Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego Outplacement

Wzór biznesplanu Outplacement

Karta oceny biznesplanu Outplacement

Prowadzimy rekrutację

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli i nauczycielki oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w łódzkich placówkach edukacyjnych, którzy są zagrożeni zwolnieniem (pracują w placówkach, w których w okresie 12 miesięcy dokonano rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) lub przewidziani do zwolnienia (w okresie okresie wypowiedzenia stosunku pracy). Więcej informacji o tym, kto może wziąć udział na stronie  https://fundacja-kobiet.com.pl/dla-kogo/.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Jeżeli ma Pan/-i pytania związane z zasadami udziału w projekcie – zapraszamy do kontaktu.