TERMIN SKŁADANIA BIZNES PLANÓW PRZEZ UCZESTNICZKI PROJEKTU

Uczestniczki projektu „Nowe możliwości na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty z województwa łódzkiego” informujemy, że wniosek o udzielenie: wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz
wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej wraz z biznes planem można składać w Fundacji Inkubator z siedzibą: 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24 w terminie 7-9 stycznia 2019 roku, w godzinach 9:00-15:00.