Rekrutujemy dalej – wolne miejsca dla osób powyżej 54 roku życia

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych:
• w biurze projektu, poniedziałek – piątek w godzinach: 13.00-17.00
• pocztą tradycyjną na adres: Międzynarodowa Fundacja Kobiet, ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
• pocztą elektroniczną na adres: fundacja-kobiet@wp.pl (skan wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego)

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz kwalifikacyjny

Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik zagrożony zwolnieniem

Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik przewidziany do zwolnienia

Załącznik-nr-2-Karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego-1

Załącznik nr 3 – Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 – Analiza predyspozycji – Karta_rozmowy z doradcą

Załącznik nr 5 – Analiza predyspozycji – Rozmowa rekrutacyjna

Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 7 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 8 – Dane osobowe uczestnika projektu