Prowadzimy rekrutację

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli i nauczycielki oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w łódzkich placówkach edukacyjnych, którzy są zagrożeni zwolnieniem (pracują w placówkach, w których w okresie 12 miesięcy dokonano rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) lub przewidziani do zwolnienia (w okresie okresie wypowiedzenia stosunku pracy). Więcej informacji o tym, kto może wziąć udział na stronie  https://fundacja-kobiet.com.pl/dla-kogo/.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Jeżeli ma Pan/-i pytania związane z zasadami udziału w projekcie – zapraszamy do kontaktu.