Dla Kogo?

Projekt skierowany jest do 60 nauczycielek/nauczycieli oraz pracownic/pracowników sektora oświaty w wieku 18-64 lata z woj. łódzkiego, którzy są przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.