Sprawozdania z działalności MFK

2007:
Sprawozdanie merytoryczne 2007

2006:
Sprawozdanie merytoryczne 2006

2005:
Sprawozdanie merytoryczne 2005