Pracownicy MFK:

prof. dr hab. Zdzisława Janowska prof. dr hab. Zdzisława Janowska (Prezes MFK) - kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego; senator RP III i IV kadencji Senatu RP, współautorka ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn; ekspert w dziedzinie zarządzania personelem, przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu;
Edyta Tryl
- projekty, bieżące sprawy Fundacji
adres e-mail: e.tryl@fundacja-kobiet.pl

Ewa Ambroziak - projekty, bieżące sprawy Fundacji
adres e-mail: e.ambroziak@fundacja-kobiet.pl


Zespół projektu "Matki znów aktywne zawodowo"

Edyta Tryl - koordynator projektu

Ewa Ambroziak - specjalista ds. szkoleń

Justyna Kliombka - Jarzyna - psycholog
adres e-mail: j.kliombka-jarzyna@fundacja-kobiet.pl


Byli zasłużeni pracownicy:

Julita Buda - projekty

Anna Rokicka - projekty

Agnieszka Jóżwiak - projekty

Małgorzata Striker - księgowość