Równe szanse kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia

OŚKA

Od lutego do kwietnia 2007 realizujemy przy współpracy z Bursą Nr 12 w Łodzi, kierowaną przez dyrektora Rafała Kucharskiego, projekt "Równe szanse kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia".

W skład projektu wchodzą następujące działania:

1. Seminarium: "Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w życiu społecznym" - luty 2007

2. Seminarium: "Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w życiu zawodowym" - marzec 2007 3. Seminarium: "Prawo kobiet do planowania rodziny" - kwiecień 2007

Projekt adresowany jest do 100 dziewcząt w wieku od 15 do 25 lat, zamieszkujących Bursę Nr 12 w Łodzi.

Seminaria odbędą się w siedzibie Bursy Nr 12, przy ul. Podgórnej 9/11, zaś poradnictwo w siedzibie Międzynarodowej Fundacji Kobiet.

Koordynator projektu: Agnieszka Jóźwiak
Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. Zdzisława Janowska