Historia Fundacji

Międzynarodowa Fundacja Kobiet powstała z inicjatywy pani prof. Zdzisławy Janowskiej, wówczas radnej Rady Miasta Łodzi, w 1992 roku. Narastające bezrobocie w regionie łódzkim, brak skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku ze strony urzędów pracy i innych instytucji państwowych, osobiste obserwacje poczynione w Stanach Zjednoczonych przez Zdzisławę Janowską wyzwoliły spontaniczne działanie jej samej oraz grupy osób z nią związanej w kierunku niesienia pomocy osobom bezrobotnym. Bezrobocie w pierwszym rzędzie dotykało kobiety (upadający przemysł lekki), które były zagubione i nie umiały sobie radzić w nowej sytuacji zawodowej. To spowodowało, że wspomniana grupa osób zaczęła pomagać bezrobotnym kobietom, aby mogły powrócić do aktywnego życia zawodowego. Już jesienią 1991 roku przeszkolono grupę kilkudziesięciu kobiet, przygotowując je do zbudowania swojego miejsca pracy - podjęcia własnej działalności gospodarczej. 5 marca 1992, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarejestrowano Międzynarodową Fundację Kobiet.

Cele statutowe Fundacji:

Działalność Fundacji:

Władze Fundacji: