kontakt strona główna

MFK strona główna: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane przez MFK:

 • Matki znów aktywne zawodowo - w chwili obecnej na terenie Międzynarodowej Fundacji Kobiet realizowany jest projekt skierowany do bezrobotnych mam w wieku do 45 lat, zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego. W ramach projektu oferujemy kurs gastronomiczny, realizowany na terenie Technikum Gastronomicznego przy ul. Sienkiewicza w Łodzi oraz kurs krawiecki i szycia artystycznego realizowany na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych przy ul. Żeromskiego w Łodzi. Kursantki zapoznają się również z podstawami przedsiębiorczości, przechodzą przemianę wizualną pod okiem specjalisty z zakresu wizażu. Dodatkowo uczestniczki uczą się obsługi komputera, objęte są indywidualnym wsparciem psychologicznym, korzystają z porad doradcy zawodowego i prawnika.
  Zapraszamy wszystkie chętne mamy.
 • Centrum Spółdzielczości Socjalnej - od października 2009 na terenie Międzynarodowej Fundacji Kobiet realizowany jest projekt dotyczący promocji spółdzielczości socjalnej wśród mieszkańców województwa łódzkiego - Centrum Spółdzielczości Socjalnej (CSS). Na terenie Międzynarodowej Fundacji Kobiet można bezpłatnie otrzymać poradnik, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.
 • "Różni ale równi" - projekt realizowany w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007
 • 1 października 2006 r. Międzynarodowa Fundacja Kobiet rozpoczęła realizację projektu "Bądźmy samodzielni" w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ten jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Grupę docelową projektu stanowi grupa 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które są długotrwale bezrobotne lub bezdomne.
  Ze względu na kompleksowy charakter projektu osoby te biorą udział w różnych formach szkoleń i aktywności, w zależności od potrzeb:
  - nauka podstaw obsługi komputera
  - budownictwo
  - gastronomia
  - rękodzieło artystyczne
  - reedukacja czytania i pisania
  - terapia uzależnień
  - doradztwo psychologiczne
  - doradztwo zawodowe
  - zajęcia ruchowe
  Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w projekcie, przygotowanie ich do wykonywania konkretnego zawodu, wykształcenie w nich umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poszukiwania pracy czy też zwiększenie ich samodzielności.
  Projekt realizowany będzie do 15 maja 2007 r.
 • Projekt "Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym" - realizowany w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa, projekt rozpoczął się 1.09.2005, zakończył się 30 grudnia 2006 r. Projekt oferował 96-godzinne szkolenie oraz doradztwo z zakresu prowadzenia handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie i komunikowania się z partnerem zagranicznym w języku angielskim dla 120 osób z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Partnerem w projekcie był Uniwersytet Łódzki. Rekomendacje i wsparcie zaoferowała również spółka Textilimpex.
 • Projekt "Bądź lepsza na starcie" - realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa. Projekt obejmie wsparciem łącznie 240 bezrobotnych kobiet z obszaru województwa łódzkiego. Ma na celu przygotowanie uczestniczek do podjęcia samozatrudnienia bądź zatrudnienia zgodnego z posiadanymi predyspozycjami i umiejętnościami. Obejmuje m.in.: szkolenia z obsługi komputera, języka angielskiego, poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji itp., a także zajęcia z psychologami i doradcami zawodowymi. Projekt realizowany jest przez 4 organizacje działające w partnerstwie: BDB Agos sp. z o.o. (lider projektu), Connection Centre, NT Group oraz Międzynarodową Fundację Kobiet. Ramy czasowe: wrzesień 2005 - maj 2007.

powrót wydrukuj stronę wydrukuj stronę

 
===> Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym - rezultaty projektu <===

Międzynarodowa Fundacja Kobiet, ul. Więckowskiego 13, (48 42) 632 33 59, 630 42 95