kontakt strona główna

MFK strona główna: program...

Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym

efs zporr UE

Z radością informujemy, że Międzynarodowa Fundacja Kobiet otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu szkoleniowo-doradczego, realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, "Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym". Projekt wziął udział w II edycji konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Działanie 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego: "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"). Informacje o konkursie oraz lista wniosków rekomendowanych do realizacji przez Instytucję Wdrażającą, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi znajduje się na stronie internetowej: http://efs.wup.lodz.pl/akt_konk_zporr.php#kop6

Co kryje się pod nazwą Europejski Fundusz Społeczny?

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Środki z EFS są udzielanie na wsparcie rozwoju zatrudnienia, promowanie działań na rzecz zwiększenia szans zatrudnienia, rozwoju warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu "Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym"?

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obroty w handlu zagranicznym wzrosły w naszym kraju o ponad 50% Stało się to głównie za sprawą integracji prawno-gospodarczej z krajami Wspólnoty oraz przystąpienia do Wspólnego Rynku i strefy wolnego handlu. Handel zewnętrzny, nie tylko z krajami UE, coraz częściej staje się motorem rozwoju polskich przedsiębiorstw, zarówno z sektora rolniczego jak i pozarolniczego. Prognozy dotyczące zatrudnienia wskazują na wzrost zapotrzebowania pracodawców na specjalistów do spraw handlu zagranicznego. Warto zatem rozwijać swoją karierę zawodową w oparciu o wiedzę i umiejętności związane z działalnością firmy na rynkach zagranicznych. Biorąc udział w szkoleniu "Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym" zdobędą Państwo podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi importu oraz eksportu w przedsiębiorstwie oraz posługiwania się handlową terminologią angielską, co podwyższy Państwa pozycję na rynku pracy, pozwoli utrzymać obecne zatrudnienie lub znaleźć nowe. Pracodawcy cenią pracowników dobrze wykwalifikowanych, samodzielnych i twórczych, toteż z pewnością docenią przygotowane przez Państwa w trakcie szkolenia INDYWIDUALNE STRATEGIE EKSPORTOWE / IMPORTOWE ich przedsiębiorstwa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim.

Projekt otrzymał rekomendacje Textilimpex Sp. z o.o.

Do kogo adresowany jest Projekt?

Nasz projekt adresowany jest do wszystkich dorosłych osób, które:

 • Zamieszkują w województwie łódzkim, na terenie jednego z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego i zgierskiego
 • Aktualnie pracują na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą, (miejsce, charakter pracy i zajmowane stanowisko - dowolne)
 • Chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie handlu zagranicznego i posługiwania się językiem angielskim w biznesie
 • Są gotowe wziąć udział w 96-godzinnym szkoleniu w czasie wolnym od pracy (tj. 2 soboty i niedziele w miesiącu)
 • Posiadają min. podstawową znajomość języka angielskiego (poziom elementary) /li>

Co projekt oferuje?

 • Zajęcia w systemie zaocznym - 2 soboty i niedziele w miesiącu
 • 56 godzin zajęć z zakresu handlu zagranicznego, negocjacji, pozyskiwania funduszy na działalność eksportową firmy, etc.
 • 40 godzin praktycznej nauki języka angielskiego o profilu handlowym
 • Nowoczesne metody nauczania: 40 godzin zajęć w formie warsztatów komputerowych, treningi motywacyjne
 • Materiały szkoleniowe w postaci multimedialnej
 • Zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich, specjalistów ds. handlu zagranicznego oraz lektorów Business English
 • Możliwość korzystania z bazy materiałów szkoleniowych i ćwiczeń online
 • Indywidualne konsultacje z trenerami w siedzibie MFK oraz za pośrednictwem Internetu, w czasie trwania projektu i 6 miesięcy po jego zakończeniu
 • Możliwość opracowania Indywidualnej Strategii Eksportowej lub Importowej wybranego przedsiębiorstwa na potrzeby (potencjalnego) pracodawcy
 • Poczęstunek - kawę, herbatę, lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze standardami Unii Europejskiej *

*) Warunkiem uzyskania certyfikatu jest 100% usprawiedliwionych obecności oraz uzyskanie zaliczenia z języka angielskiego i przygotowanie Indywidualnej Strategii Eksportowej lub Importowej pod kierunkiem trenerów-konsultantów.

PROGRAM SZKOLENIA "Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym"

Lp. NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAJĘĆ LICZBA GODZIN
1. WSTĘP DO BUDOWANIA INDYWIDUALNEJ STRATEGII DZIAŁANIA trening integracyjno-motywacyjny 2.
2. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE HANDEL ZAGRANICZNY wykład 2.
3. NORMY I STANDARDY MIĘDZYNARODOWE wykład i warsztat komputerowy 4
4. TECHNIKA HANDLU ZAGRANICZNEGO wykład i warsztat komputerowy 12
5. TRANSPORT I SPEDYCJA konwersatorium i warsztat komputerowy 8
6. MARKETING W HANDLU ZAGRANICZNYM wykład i warsztat komputerowy 4
7. NEGOCJACJE HANDLOWE W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM konwersatorium i warsztat praktyczny 4
8. PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM konwersatorium i warsztat komputerowy 4
9. POZYSKIWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DLA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z HANDLEM ZAGRANICZNYM W FIRMIE konwersatorium i warsztat komputerowy 4
10. WALUTOWE ASPEKTY WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ wykład i warsztat komputerowy 8
11. ORGANIZACJA HANDLU ZAGRANICZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIUM PRZYPADKU konwersatorium 2
12. PODSUMOWANIE REZULTATÓW BUDOWANIA INDYWIDUALNEJ STRATEGII DZIAŁANIA trening motywacyjny 2
13. JĘZYK ANGIELSKI - KORESPONDANCJA HANDLOWA warsztat praktyczny i warsztat komputerowy 14
14. JĘZYK ANGIELSKI - TERMINOLOGIA HANDLOWA warsztat praktyczny i warsztat komputerowy 14
15. JĘZYK ANGIELSKI - KONWERSACJE HANDLOWE warsztat praktyczny 12

Jakie są terminy szkoleń?

  Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI
Październik 2005 1,2,15,16,29,30 8,9,22,23        
Listopad 2005 12,13,26,27 5,6,19,20        
Grudzień 2005 10,11 3,4,17,18        
Styczeń 2006     7,8,21,22 14,15,28,29    
Luty 2006     4,5,18,19 11,12,25,26    
Marzec 2006     4,5,18,19 11,12,25,26    
Kwiecień 2006         1,2,22,23 8,9,29,30
Maj 2006         6,7,20,21 13,14,27,28
Czerwiec 2006         3,4,17,18 10,11,24,25

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie, należy:
I. Złożyć następujące dokumenty w siedzibie MFK:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia; Pobierz formularz zgłoszeniowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu;
 3. Potwierdzenie zameldowania na terenie jednego z ww. powiatów (może być kopia dowodu osobistego, która zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika MFK);

II. Rozwiązać w siedzibie MFK test diagnostyczny z języka angielskiego, który pozwoli zakwalifikować Państwa do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania. Pobierz wersję próbną testu.
III. Wpłacić na konto MFK kwotę 60 zł w przypadku mieszkańców Łodzi (30 zł w przypadku mieszkańców spoza Łodzi) tytułem wpisowego oraz dostarczyć potwierdzenie wpłaty do siedziby MFK najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.
IV Podpisać umowę uczestnictwa w projekcie;

UWAGA!!! Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa i jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia!

Informacje i zgłoszenia:

Międzynarodowa Fundacja Kobiet
Łódź 90-721 ul. Więckowskiego 13
Tel. 632-33-59, 630-42-95
fundacja-kobiet@wp.pl
Bank Spółdzielczy Rzemiosła
Łódź 90-111, ul. Moniuszki 6
51 8784 0003 0099 0130 0001 9801

UWAGA: Opłatę wpisowego prosimy uiszczać tylko na powyższe konto, a nie na podstawowe konto bankowe Fundacji.

efs UŁ textilimpex

Pobierz formularz zgłoszenia

Pobierz umowę uczestnictwa w projekcie

Pobierz próbną wersję testu

powrót wydrukuj stronę wydrukuj stronę

 
===> Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym - rezultaty projektu <===

Międzynarodowa Fundacja Kobiet, ul. Więckowskiego 13, (48 42) 632 33 59, 630 42 95